Stichting Steun van DIJCKSCHOOL investeert in de kwaliteit van onderwijs op de van Dijckschool, waarmee we samen bouwen aan een stevig  fundament:
"De maatschappij van de toekomst"


De Van Dijckschool bestond in 2017 honderd jaar. Met deze mijlpaal sloot de school ook een roerige tijd af. Met de loskoppeling van de vorige overkoepelende stichting in 2016 en de overgang naar de stichting Delta (een grote stichting van openbare scholen in de regio) is de van Dijckschool zijn financiële buffer verloren.

 

De Stichting Steun Van Dijckschool zoekt financiële middelen waarmee investeringen gedaan kunnen worden die niet uit het huidige schoolbudget of de vrijwillige ouderbijdrage kunnen worden betaald. Denk hierbij aan het verbeteren van het schoolplein, bijdrage leveren aan het digitale circuit enzovoorts. 


Wij werken naast de Oudervereniging van de Van Dijckschool. De oudervereniging richt zich op het organiseren van allerlei zaken rondom het onderwijs. Voorbeelden zijn kerstmis, sinterklaas, sportdag, schoolreisjes, avondvierdaagse etc. Naast deze jaarlijkse terugkerende activiteiten heeft de stichting "Steun van Dijck" de ambitie om extra geld te werven voor eenmalige projecten met een structurele aard die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 


Wilt u doneren aan de Stichting Steun Van Dijckschool? Gebruik dan de "Doneer nu" knop hier onder. Wilt u liever rechtstreeks geld overmaken? Ons rekeningnummer is NL 45 INGB 0007440565 tnv Steun van Dijck. Alvast hartelijk dank!

Contact

Subscribe to our mailing list

* indicates required

van Dijcklaan 4, 3723 CE

Bilthoven

 

030-2282736

info@steunvandijck.nl