Stichting Steun van DIJCKSCHOOL investeert in de kwaliteit van onderwijs op de van Dijckschool, waarmee we samen bouwen aan een stevig  fundament:
"De maatschappij van de toekomst"


De Van Dijckschool bestaat in 2017 honderd jaar. Met deze mijlpaal sluiten de school ook een roerige tijd af. Door de overgang naar een grote stichting van openbare scholen in de regio en de loskoppeling van deze stichting in 2016 is de van Dijckschool zijn financiële buffer verloren. We zijn letterlijk in 2016 op nul begonnen onder de vleugels van Stichting Delta uit de Bilt. Met deze nieuwe start kunnen en eigenlijk ook "moeten" we de van Dijckschool financieel ondersteunen met een extra bijdrage naast de jaarlijkse ouderbijdrage. 

 

 


Doel:

Extra geld inzamelen onder ouders en betrokkene van de van Dijckschool, zodat structurele investeringen kunnen worden gedaan die niet uit het huidige schoolbudget of de ouderbijdrage kunnen worden betaald.

 

We hebben nu drie projecten waar we aan gaan werken:

1. Aankleding van het handenarbeidlokaal

2. Opknappen theaterzaal

3. ICT in de klas

 


Wij werken naast de Oudervereniging van de Van Dijckschool. De oudervereniging richt zich op het organiseren van allerlei zaken rondom het onderwijs. Voorbeelden zijn kerstmis, sinterklaas, sportdag, schoolreisjes, avondvierdaagse etc. Naast deze jaarlijkse terugkerende activiteiten heeft de stichting "Steun van Dijck" de ambitie om extra geld te werven voor eenmalige projecten met een structurele aard die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

 

Contact

Subscribe to our mailing list

* indicates required

van Dijcklaan 4, 3723 CE

Bilthoven

 

030-2282736

info@steunvandijck.nl