Veel gestelde vragen

 

 

Wat is het verschil tussen de Oudervereniging en de Stichting?

De Oudervereniging richt zich in de praktijk op het organiseren van leuke zaken rondom het onderwijs. Deze doet dit altijd in samenspraak met en vaak in opdracht van de school. De Oudervereniging is met name actief op het gebied van kerstmis, sinterklaas, sportdag, schoolreisje, avondvierdaagse etc. Om al deze activiteiten te bekostigen vraagt de Oudervereniging een contributie, de zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage.  

 

Stichting Steun van Dijckschool heeft als doel: extra geld te werven naast de ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor eenmalige projecten met een structurele aard die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze eenmalige projecten kunnen niet:

  • uit de ouderbijdrage worden bekostigd
  • zijn niet op een andere manier subsidiabel
  • kunnen niet uit reguliere (onderwijs) middelen worden bekostigd

Door wie worden de eenmalige projecten/doelen vastgesteld?

Projectaanvragen worden door het schoolbestuur bij de Stichting Steun van Dijckschool ingediend. Het schoolbestuur initieert de projecten, niet het bestuur van de Stichting.

 

Is de bijdrage aan de Stichting verplicht?

Een bijdrage aan de Stichting is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. 

 

Hoe vindt fondswerving plaats?

Extra gelden worden geworven onder ouders en betrokkene van de van Dijckschool door middel van deze website en diverse acties die de Stichting Steun van Dijckschool organiseert.

 

Waaruit bestaan de kosten van de Stichting Steun van Dijckschool?

De kosten bestaan uit het hosten van deze website (inclusief IDEAL functie). Het bestuur van de Stichting Steun van Dijckschool ontvangt geen enkele vergoeding.

 

Bestuur en beleid

Onze Stichting staat los van de Stichting Delta en de Oudervereniging. Uiteraard werken we nauw samen met alle partijen, voor het aanwijzen van projecten en het toekennen van de gelden. De voorzitter woont de vergaderingen van de Oudervereniging bij en er is een tweemaandelijks overleg tussen de Stichting, de directie van school, de MR en de OV.

 

De bestuursleden werken allen onbezoldigd. 

 

Er wordt hard gewerkt aan een update van het beleidsplan, wederom met een looptijd van 5 jaar.

 

Download
BELEIDSPLAN STEUNSTICHTING VAN DIJCKSCHO
Adobe Acrobat document 456.3 KB


Contact

Subscribe to our mailing list

* indicates required

van Dijcklaan 4, 3723 CE

Bilthoven

 

030-2282736

info@steunvandijck.nl