Laatste stand van zaken


maandag 27 juni 2022

 

De sponsorloop was een groot succes. De kinderen hebben hard gerend en veel rondjes gelopen. Zij komen binnenkort langs bij hun sponsoren om het geld op te halen. We zullen snel de eindstand laten weten!

 

************************************************************************************

 

maandag 30 mei 2022

 

We zijn druk bezig met het organiseren van een sponsorloop. Doel is om geld op te halen voor het nieuwe achterplein. Omdat we niet alleen onze kinderen een fijne schooltijd gunnen, maar ook kinderen elders in de wereld hebben we besloten de helft van de opbrengst te doneren aan de Stichting Auntie Rosette. Deze stichting laat in Uganda (Afrika) kinderen naar school gaan. De ouders van deze kinderen zijn zo arm of zelfs overleden, dat de kinderen niet naar school konden. Dankzij de Stichting Auntie Rosette gaan ze wel naar school. Daar leren ze lezen en rekenen, zie www.auntierosette.com.

 

Meer informatie over de sponsorloop volgt via school.

 

************************************************************************************

 

woensdag  10 november 2021

 

Er zijn nog steeds weinig activiteiten mogelijk, we hopen jullie snel te kunnen informeren over eventuele acties.

 

************************************************************************************

dinsdag 11 mei 2021

 

Helaas zijn er op dit moment geen activiteiten mogelijk. We hopen dat we snel weer wat kunnen organiseren.

 

************************************************************************************

 

dinsdag 15 oktober 2019

 

Op dit moment zijn we heel hard aan het werk om van alles te regelen. Ondertussen willen we ook beginnen met het werven van geld en middelen. 

 

We werken aan:

  • Updaten van onze website, we zijn al een heel eind maar nog niet alles staat op de juiste plek en is volledig.
  • Onze beleidsplannen, treasury statuut (over het beheren en uitkeren van het opgehaalde geld) en een jaarplan met activiteiten en communicatiemomenten.
  • Verdere uitwerking van de projecten waarvoor we geld inzamelen zodat iedereen weet waarvoor we het doen. Dit doen we in nauw overleg met de schooldirectie.

 


Contact

Subscribe to our mailing list

* indicates required

van Dijcklaan 4, 3723 CE

Bilthoven

 

030-2282736

info@steunvandijck.nl